"New Year Pop-Up" LocoLoco x K11

"New Year Pop-Up" LocoLoco x K11

2021年1月23日(六) 至 2021年2月7日(日)
03:00 - 13:00
K11 購物藝術館
香港尖沙咀河內道18號
查看地圖
免費
活動內容

LOCOLOCO 新年前將會返到嚟K11! 今次話明係新年主題,如果作品適合當做新年禮物送比人就Prefect喇! 如果有新年相關作品嘅相片,記得交比我地喔

當然,其他不同類型的本地設計及手作品牌亦歡迎報名的。尖沙咀區的市集一向非常受歡迎,再加上K11商場落力宣傳,每次報名嘅店主一次比一次多,所以有興趣參與的店主請盡早報名了!